Thông báo nhận bảng điểm Giữa kỳ, Quá trình

Kính gửi: Qúy Thầy/Cô
Thưa quý Thầy/Cô Khoa đã nhận bảng điểm Giữa kỳ và Qúa trình các môn học, quý Thầy/Cô ghé văn phòng Khoa nhận ạ.
Trân trọng!

Tổng truy cập: 64,930

4,667