LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Ngành Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 103/QĐ-ĐHQG-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Giám đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 101/QĐ/KKT-TCHC ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Trưởng Khoa Kinh tế, ĐHQG-HCM. Ngày 01 tháng 07 năm 2010, Khoa quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 97/QĐ-ĐHKTL-TCHC của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM. 


Hiện nay, Khoa Quản trị kinh doanh có 22 giảng viên cơ hữu và 1 thư ký, được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh từ các trường đại học có uy tín trên thế giới và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong số giảng viên, 6 người có học vị Tiến sỹ, 16 người có học vị Thạc sỹ và đang thực hiện nghiên cứu sinh là 7 người. 


Với mục tiêu đào tạo của mình, ngành Quản trị kinh doanh hướng đến việc cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp trong điều kiện thị trường. Người học sẽ được nghiên cứu về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như : lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của một doanh nhân, khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể trở thành chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng, trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp; họ cũng có thể trở thành các doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên sâu của Quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 


Chương trình đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh được xây dựng theo hệ tín chỉ với thời lượng 135 tín chỉ bậc đại học, 50 tín chỉ bậc cao học, đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân, cao học ở một số cơ sở đào tạo khác của Việt Nam. Chương trình này cũng hoàn toàn tiếp cận được với nội dung đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh của một số trường đại học có uy tín trên thế giới. Do vậy, người học có thể tiếp tục học bậc học cao hơn ở các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. 


Ban lãnh đạo và đội ngũ Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh (2007)

Trong hơn 4 năm hoạt động (2006 – 2010), Khoa Quản trị kinh doanh đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa cũng như trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Trong đó, thành tích nổi bật nhất của Khoa là Giấy chứng nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2008 cho Bộ môn Quản trị kinh doanh do Giám đốc Đại học quốc gia cấp và Giải nhất cuộc thi “Tìm kiếm CEO tương lai” năm 2009 do ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức.


Ban lãnh đạo và đội ngũ Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh (2015)

Tổng truy cập: 64,948

4,685