Tầm nhìn và Sứ mạng

  • Sứ mạng

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý và Kinh doanh. 

  • Tầm nhìn
Tầm nhìn của Khoa Quản trị kinh doanh được cụ thể hóa trong giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2030, sẽ trở thành: 
          (1) 
Khoa chủ lực của trường đại học Kinh tế-Luật, có Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng cao, có uy tín trong khu vực châu Á, người học có năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu. 
         (2) Một đơn vị nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý và Kinh doanh
  • Mục tiêu
-  Đến năm 2020, Khoa quản trị kinh doanh sẽ trở thành một đơn vị mạnh trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Kinh tế - Luật, nằm trong tốp dẫn đầu danh sách các ngành đào tạo có uy tín của Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế, có khả năng liên kết, liên thông với các trường đại học có đẳng cấp của thế giới;
-  Trở thành trung tâm tư vấn có uy tín cao cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và kinh doanh;
-  Đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp hiện đại và nghiên cứu thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp và nền kinh tế.
 
Cập nhật ngày 10/10/2017.

Tổng truy cập: 70,558

6,864