NHÂN SỰ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHÂN THEO BỘ MÔN
TT

Học hàm

/ Học vị

Họ và Tên

Chức danh

Email liên hệ

 A. BỘ MÔN QUẢN TRỊ

1

PGS. TSKH.

Phạm Đức Chính

Trưởng khoa

chinhpd@uel.edu.vn

2

TS.

Huỳnh Thanh Tú

Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn

tuht@uel.edu.vn

3

TS.

Phạm Thế Tri

GVC

tript@uel.edu.vn

4

ThS.

Nguyễn Thị Kim Oanh

GV

oanhntk@uel.edu.vn

5

ThS.

Nguyễn Khánh Trung

GV

trungnk@uel.edu.vn

6

ThS.

Nguyễn Thị Hồng Gấm

GV

gamnth@uel.edu.vn

7

ThS.

Nguyễn Thu Thủy Tiên

GV

tienntt@uel.edu.vn

8

ThS.

Nguyễn Minh Châu

GV

chaunm@uel.edu.vn

9

ThS.

Trần Thị Hồng Liên

GV

lientth@uel.edu.vn

10

 ThS.

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

GV

huongnhd@uel.edu.vn

11

ThS.

Nguyễn Minh Thoại

GV

thoainm@uel.edu.vn

12

ThS.

Nguyễn Thị Bình Minh

GV

minhntb@uel.edu.vn

13

ThS.

Mai Thu Phương

GV

phuongmt@uel.edu.vn

14

ThS.

Hoàng Đoàn Phương Thảo

GV

thaohdp@uel.edu.vn

15

ThS.

Nguyễn Thị Phương Thủy

NCS (Từ ngày 01/9/2016)

thuyntp@uel.edu.vn

 B. BỘ MÔN MARKETING

1

TS.

Võ Thị Ngọc Thúy

Trưởng Bộ môn

thuyvtn@uel.edu.vn

2

PGS, TS.

Nguyễn Thị Mai Trang

GV

trangntm@uel.edu.vn

3

TS.

Phan Đình Quyền

GVC

quyenpd@uel.edu.vn

4

ThS.

Trần Thị Ý Nhi

GV

nhitty@uel.edu.vn

5

ThS.

Nguyễn Ngọc Quế Trân

GV

trannnq@uel.edu.vn

6

ThS.

Võ Thị Ngọc Trinh

GV

trinhvtn@uel.edu.vn

7

ThS.

Đỗ Đức Khả

GV

khadd@uel.edu.vn

8

ThS.

Vũ Quốc Việt  Nam

GV

namvqv@uel.edu.vn

9

ThS.

Lê Đăng Lăng

GV (Nghỉ không lương từ ngày 01/05/2014)

langld@uel.edu.vn

10

ThS.

Đặng Ngọc Bích

NCS (Từ ngày 01/9/2016)

bichdn@uel.edu.vn

11

ThS.

Nguyễn Thị Huyền Trang

NCS (Từ ngày 01/02/2016)

trangnth@uel.edu.vn

 C. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

1

CN

Nguyễn Thị Mai

Thư kí

maint@uel.edu.vn
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Điện thoại : 08 37244 555 (6461)
Email: khoaqtkd@uel.edu.vn

Tổng truy cập: 64,943

4,680