Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHÂN THEO BỘ MÔNTT

Học hàm/

   Học vị

Họ và Tên

Chức danh

Email liên hệ

 

 BỘ MÔN QUẢN TRỊ

 

1

PGS, TSKH

Phạm Đức Chính

Trưởng khoa

chinhpd@uel.edu.vn

 

2

TS

Huỳnh Thanh Tú

Phó trưởng khoa
Trưởng Bộ môn

tuht@uel.edu.vn

 

3

TS

Phạm Thế Tri

GVC

tript@uel.edu.vn

 

4

TS

Phùng Thanh Bình

GV

binhpt@uel.edu.vn

 

5

ThS

Nguyễn Thị Kim Oanh

GV-NCS

oanhntk@uel.edu.vn

 

6

ThS

Nguyễn Khánh Trung

GV

trungnk@uel.edu.vn

 

7

ThS

Nguyễn Thị Hồng Gấm

GV

gamnth@uel.edu.vn

 

8

ThS

Nguyễn Thu Thủy Tiên

GV-NCS

tienntt@uel.edu.vn

 

9

ThS

Nguyễn Minh Châu

GV

chaunm@uel.edu.vn

 

10

ThS

Trần Thị Hồng Liên

GV-NCS

lientth@uel.edu.vn

 

11

ThS

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

GV

huongnhd@uel.edu.vn

 

12

ThS

Nguyễn Minh Thoại

GV

thoainm@uel.edu.vn

 

13

ThS

Nguyễn Thị Bình Minh

GV

minhntb@uel.edu.vn

 

14

ThS

Mai Thu Phương

GV-NCS

phuongmt@uel.edu.vn

 

15

ThS

Hoàng Đoàn Phương Thảo

GV

thaohdp@uel.edu.vn

 

16

ThS

Nguyễn Thị Phương Thủy

GV-NCS

thuyntp@uel.edu.vn

 

17

ThS

Nguyễn Thị Yến

GV

yennt@ule.edu.vn

 

BỘ MÔN MARKETING

 

1

TS

Võ Thị Ngọc Thúy

Trưởng Bộ môn

thuyvtn@uel.edu.vn

 

2

TS

Phan Đình Quyền

GVC

quyenpd@uel.edu.vn

 

3

ThS

Trần Thị Ý Nhi

GV

nhitty@uel.edu.vn

 

4

ThS

Nguyễn Ngọc Quế Trân

GV

trannnq@uel.edu.vn

 

5

ThS

Võ Thị Ngọc Trinh

GV

trinhvtn@uel.edu.vn

 

6

ThS

Đỗ Đức Khả

GV

khadd@uel.edu.vn

 

7

ThS

Đặng Ngọc Bích

GV-NCS

bichdn@uel.edu.vn

 

8

ThS

Nguyễn Thị Huyền Trang

GV-NCS

trangnth@uel.edu.vn

 

9

ThS

Cung Thục Linh

GV

linhct@uel.edu.vn

 

10

ThS

Ngô Thị Dung

GV

dungnt@uel.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

 

1

CN

Nguyễn Thị Mai

Thư kí

maint@uel.edu.vn

 Bộ môn Quản trị


Bộ môn MarketingKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Điện thoại : 028 37244 555 (6461)
Email: khoaqtkd@uel.edu.vnTổng truy cập: 98,596

9,419