Chuỗi tập huấn kỹ năng - CLB GPA

Thực hiện theo kế hoạch phát triển thành viên của CLB GPA, từ đầu năm học 2017-2018 đến nay, các thành viên CLB GPA đã tham gia chuỗi tập huấn kỹ năng do CLB GPA tự tổ chức, qua đó trau dồi thêm kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống cho bản thân.

Giới thiệu về Câu lạc bộ Marketing

Marketing UEL Club là Câu lạc bộ học thuật chuyên sâu về Marketing của trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Quản trị kinh doanh và Luật dân sự

Từ ngày 23.01 – 25.01.2018, đoàn đánh giá ngoài gồm các chuyên gia của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á đã đến Trường ĐH Kinh tế - Luật đánh giá chương trình Quản trị kinh doanh và Luật dân sự theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tổng truy cập: 79,700

6,885