Research Topics of Faculty's Academic Staff (2010 - 2016)

No.

Topic

Author

Official Acceptance Time

Level

1

Các yếu tố cấu thành thương hiệu hoa Đà Lạt

TS. Phạm Thế Tri

2010

ĐHQG loại C

2

Dịch vụ hậu mãi chủ động và mối quan hệ của nó với sự hài lòng của khách hàng và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp

TS. Nguyễn Thị Mai Trang

2010

ĐHQG loại C

3

Công bằng và hiệu quả trong chi tiêu công cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

TSKH. Phạm Đức Chính

2010

ĐHQG loại C

4

Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ThS. Đỗ Đức Khả

2010

ĐHQG loại C

5

Những nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống giải khát tại Việt Nam.

ThS. Nguyễn Khánh Trung

2010

Cơ sở

6

Lý thuyết đại diện: Nghiên cứu so sánh sự khác biệt trong nhận thức của sinh viên với các nhà quản trị và ứng dụng vào giảng dạy môn học Quản trị nguồn nhân lực.

Trần Thị Hồng Liên

2012

Cơ sở

7

Truyền thông và vai trò của truyển thông trong xây dựng thương hiệu ngân hàng tại Việt Nam.

Vũ Quốc Việt Nam

2012

Cơ sở

8

Giải pháp phát triển của hệ thống nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống giải khát tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Trung

2012

ĐHQG loại C

9

Chế độ quản lý nhân sự và những yếu tố tác động đến sự hài lòng về việc làm của công chức trong khu vực hành chính nhà nước hiện nay

Phạm Đức Chính

2013

ĐHQG loại C

10

Giành thị phần thông qua Thương hiệu và phân phối tiêu thụ sản phẩm đối với trái cây tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Đỗ Đức Khả

2014

ĐHQG loại C

11

Nâng cao giá trị thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật

Huỳnh Thanh Tú

2014

Cơ sở

12

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

2015

Cơ sở

13

Xây dựng trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao để tiến đến tạo dựng thương hiệu mạnh

Võ Thị Ngọc Thúy

2015

Cơ sở

14

Đánh giá tác động của các khu, cụm CN đến Tăng trưởng xanh tỉnh Long An – Giải pháp phát triển khu, cụm CN xanh của tỉnh

Huỳnh Thanh Tú

Cấp tỉnh

15

Nâng cao giá trị thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật

Huỳnh Thanh Tú

2014

Cơ sở

16

Xây dựng trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao để tiến đến tạo dựng thương hiệu mạnh

Võ Thị Ngọc Thúy

2015

Cơ sở

17

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

2015

Cơ sở

18

Ứng dụng mô hình Tetraclasse để đo lường tác động của các yếu tố dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng của ngân hàng tại TP.HCM

Võ Thị Ngọc Thúy

2016

Cơ sở