List of full articles in conference and seminar of Faculty Academic Staff (2011 -2015)


No.

Name of conference articles

Author

Name of conferences

Year

1

Le rôle des différents moments d’une expérience de service dans la satisfaction globale du client

Võ Thị Ngọc Thúy

International Congress Marketing Trend, Paris, France

2011

2

Contribution of peak moments to global satisfaction over time

Võ Thị Ngọc Thúy

La Londe Conference in Service Management, La Londe Les Maures, France

2012

Nguyễn Thị Mai Trang

3

Disparities between monetary and multidimensional poverty in Vietnam

Nguyễn Thị Mai Trang

International Asociation of the Review of Income and Wealth

2014

4

Satisfaction à chaud et à froid : L’influence de la valence et de la position temporelle des moments saillants d’une expérience

Võ Thị Ngọc Thúy

International Conference, French Marketing Association, Montpellier, France

2014

5

The dynamic influence of peak events in a service experience on “hot” and “cold” consumer satisfaction

Võ Thị Ngọc Thúy

The Service Research Publication Workshop, CERGAM & Elsevier, Aix-en-Provence, France

2014

6

Consumer behavior toward online shopping: the role of social presence in the online stores

Võ Thị Ngọc Thúy

Pan-Pacific International Conference XXXII - Innovation in SOEs in Digital Age, Hanoi

2015

7

New factor of environment franchise and its influence on business performance of franchise outlets in food and beverage industry – Case of Viet Nam

Nguyễn Khánh Trung

SIBR - Thammasat Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research

2014

8

Does relating to corporate or product brands generates similar emotions

Võ Thị Ngọc Thúy

Summer Marketing Educators Conference, American Marketing Association, San Francisco, United States

2014

9

Antecedents of shopper loyalty in the Vietnamese supermarket.

Nguyễn Thị Mai Trang

New Perspective in Business, Economics, and Management Research and Practice

2015

10

Enhancing customer satisfaction through Proactive Postsales services

Nguyễn Thị Mai Trang

Emerging Issues in Economics & Business in the context of International Integration - EIEB; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà nội

2015

11

Firm’s internal resources and customer perceived performance in b2b tax consultant services: the moderator effect of firm’s international experience and nature of engaged service

Võ Thị Ngọc Thúy

The 1th International Conference on Business (ICB 2015)

2015

12

Psychological Capital and Entrepreneurial Intention

Nguyễn Thị Mai Trang

The 1st International Conference on Corporate Social Responsibility and Sustainable Business Development, Trường ĐH Mở TP.HCM.

2015

13

Giản lược hóa vấn đề tài cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước

Nguyễn Thị Kim Oanh

Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước

2012

14

Hệ thống thông tin marketing điện tử, cơ hội và thách thức

Vũ Thúy Hằng
Nguyễn Khánh Hòa

Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp

2012

15

Mô hình kinh doanh GROUPON và thách thức cho các nhà quản lý

Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Khánh Hòa

Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp

2012

16

Hành lang pháp lý và những rào cản liên quan đến thương mại điện tử

Lê Đăng Quang
Nguyễn Thị Bách Thảo
Nguyễn Đình Huy
Nguyễn Anh Tuấn

Phát triển thương mại điện tử trong bổi cảnh tái cơ câu nền kinh tế

2012

17

Role of discrete service moments on customer satisfaction

Võ Thị Ngọc Thúy

SERVSIG, International Service Research Conference, American Association Marketing, Helsinki, Finland

2012

18

Giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng thương hiệu nông sản

Lê Đăng Lăng

Xóa đói, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh thành phía Nam

2014

19

Hướng đến cộng đồng kinh tế ASEAN - Giải pháp tạo lợi thế cạnh tranh bằng xây dựng thương hiệu

Lê Đăng Lăng

Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN - Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam

2014

20

MỘT CÁCH TIẾP CẬN VÀ KIẾN GIẢI  MỚI CHO MÔ HÌNH  HÀNH VI KHÁCH HÀNG VÀ THUẬT NGỮ “LEARNING” TRONG CÁC GIÁO TRÌNH MARKETING DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Phan Đình Quyền

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

21

TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG LĨNH VỰC XE GẮN MÁY Ở VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Tú

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

22

GỢI Ý NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN HIỆU QUẢ TIẾP THỊ CỦA DOANH NGHIỆP – TRƯỜNG HỢP NGÀNH THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kim Oanh

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

23

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Mai Trang

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

24

CÁC YẾU TỐ CỦA MARKETING MỐI QUAN HỆ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ HỢP TÁC TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH:NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TỪCÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Đức Chính

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

25

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ TỈNH AN GIANG

Phạm Đức Chính

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

26

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hoàng Diễm Hương

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

27

GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU HOA ĐÀ LẠT DƯỚI GÓC ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HOA ĐÀ LẠT

Phạm Thế Tri

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

28

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN VÀ TIÊU DÙNG TRÁI CÂY CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC SIÊU THỊ Ở TP HCM

Đỗ Đức Khả

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

29

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG RIÊNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Mai Trang

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

30

TÁC ĐỘNG CỦA TÊN GỌI SẢN PHẨM ĐẾN HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI LỰA CHỌN NHÃN HIỆU SỮA NƯỚC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Ý Nhi

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

31

Ảnh hưởng của thiên hướng chú trọng mối quan hệ đến quá trình hình thành lòng trung thành của nhân viên: nghiên cứu thực tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á, TP.HCM

Phạm Đức Chính

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

32

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng báo điện tử: nghiên cứu trường hợp "Tuổi trẻ online"

Phạm Đức Chính

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

33

Tác động của quản trị nguồn nhân lực tới sự gắn kết của nhân viên với tổ chức sử dụng lao động: nghiên cứu thực tiễn tại công ty cổ phần pin ắc quy miền Nam

Phạm Đức Chính

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

34

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng tại Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Trang

Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức

2015

35

Thực trạng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An, , Tân An, tháng 6/2015

Nguyễn Minh Thoại

Long An

2015

36

Thực trạng công tác bồi thường-giải phóng mặt bằng tại các KCCN tỉnh Long An

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Hội thảo đánh giá thực trạng Khu cụm công nghiệp (KCCN) tỉnh Long An

2015

37

Thực trạng hoạt động thu hút đầu tư trong phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An

Nguyễn Minh Thoại

Long An

2015

38

Giải pháp phát triển thị trường trái cây Thanh long Long An

Nguyễn Minh Thoại

Sở KHCN tỉnh Long An

2015

Huỳnh Thanh Tú

39

Giải pháp phát triển tăng trưởng xanh Khu, Cụm CN tỉnh Long An

Huỳnh Thanh Tú

Khu Công nghiệp Phú An Thạnh (Bến Lức)

2015

40

Kết quả nghiên cứu kiểm định mô hình đánh giá tác động của Khu, Cụm công nghiệp đến tăng trưởng xanh tỉnh Long An

Đỗ Đức Khả

Khu Công nghiệp Phú An Thạnh (Bến Lức)

2015

Huỳnh Thanh Tú

41

Tác động của khu cụm công nghiệp đến tăng trưởng xanh tỉnh Long An: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Phạm Đức Chính

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘ̂I VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH  Hướng tới năm 2030

2015

Huỳnh Thanh Tú

Đỗ Đức Khả

42

Quan điểm phát triển KCCN của Đảng- Nhà nước, sự vận dụng các quan điểm trên vào phát triển KCCN tỉnh Long An

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Hội thảo đánh giá thực trạng Khu cụm công nghiệp (KCCN) tỉnh Long An

2015

43

Mở rộng thị trường tiêu thụ: yếu tố quyết định thành công trong phát triển sản xuất cây Thanh Long ở Long An

Phạm Đức Chính

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘ̂I VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

2015

Huỳnh Thanh Tú

Đỗ Đức Khả

44

Phối hợp giữa các khu công nghiệp và các bên liên quan trong tăng trưởng xanh tại Long An: Nghiên cứu mô hình công nhiệp sinh thái

Nguyễn Thị Bình Minh

Đánh giá thực trạng phát triển khu, cụm CN tỉnh Long An

45

Khu công nghiệp sinh thái: Kinh nghiệm tại một số quốc gia và gợi ý phát triển cho khu công nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Bình Minh

Đánh giá thực trạng phát triển khu, cụm CN tỉnh Long An

2015

46

Báo cáo chuyên đề: Thực trạng chính sách hấp dẫn đầu tư vào khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An

Đặng Ngọc Bích

HỘI THẢO : "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN", tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

2015

47

Báo cáo chuyên đề: Thực trạng môi trường pháp lý đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp tai tỉnh Long An

Đặng Ngọc Bích

HỘI THẢO : "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN", tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

2015