Ban tổ chức

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp cùng Trường Đại học Thương Mại tổ chức hội thảo

 

 

Trong đó, Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế - Luật với đối tác là Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Thương Mại sẽ chịu trách nhiệm chính tổ chức hội thảo này.Tổng truy cập: 521,258

42,578