Chiến lược phát triển

Khoa Quản trị kinh doanh phát triển theo định hướng nghiên cứu, đến năm 2030 trở thành:

o    Khoa chủ lực của trường đại học Kinh tế-Luật, có Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng cao, có uy tín trong khu vực châu Á, người học có năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

o    Một đơn vị nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý và Kinh doanh.