Liên hệ


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 
  • Địa chỉ: Phòng A.305 - Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
  • Email: khoaqtkd@uel.edu.vn 
  •  Điện thoại: (028) 37244555 (Ext 6461) Fax: (028) 37244500