Biểu mẫu

                 DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

STT

Tên biểu mẫu

Kí hiệu

1

Giấy giới thiệu

GGT

2

Hướng dẫn trình bày BCT

BCTTTN

3

Hướng dẫn trình bày KLTN ngành QTKD và Marketing

KLTN

4

Hướng dẫn trình bày KLTN chuyên ngành Du lịch và lữ hành

KLTN