Tổng quan về các chương trình đào tạo

 

  1. ĐƠN VỊ CẤP BẰNG: Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM. Bằng tốt nghiệp đại học sẽ do Hiệu trưởng trường đại học Kinh tế-Luật ký.
  2. ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: Khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học Kinh tế-Luật.

     Chi tiết các chương trình đào tạo:

TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Tải chương trình đào tạo

1

7340101_407

Quản trị kinh doanh

Tải chương trình đào tạo

2

7340101_407

Quản trị kinh doanh song ngành

Tải chương trình đào tạo

3

7340101_407C

Quản trị kinh doanh Chất lượng cao

Tải chương trình đào tạo

4

7340101_407CA

Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh

Tải chương trình đào tạo

5

7340101_415

Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành)

Tải chương trình đào tạo