Danh sách các bài báo đăng trên trên các tạp chí trong nước giai đoạn 2011 - 2016

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2016
 

STT

Tên bài báo/đề tài

Tác giả

Tên tạp chí/hội thảo

Năm công bố

1

Các yếu tố ảnh hưởng đạo đức sinh viên trong trường học

Lê Đăng Lăng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng

2013

2

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên trong trường học

Lê Đăng Lăng

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

2013

3

Tác động của truyền thông đến xây dựng thương hiệu

Lê Đăng Lăng

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

2013

4

Các yếu tố ảnh hưởng đạo đức sinh viên trong trường học

Lê Đăng Lăng

Quản lý giáo dục

2013

5

Các yếu tố ảnh hưởng đạo đức sinh viên trong trường học

Lê Đăng Lăng

Quản lý giáo dục

2013

6

Ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến hiệu quả hoạt động của cửa hàng nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống giải khát - Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Trung

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2013

7

Một số yếu tố chính tác động vào kiến thức thu nhận của sinh viên khối ngành Kinh tế tại Trường ĐH An Giang

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Khoa học, ĐH Mở TP.HCM

2013

8

Chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp và truyền miệng trong ngành hàng không nội địa Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2013

9

Sự tác động của những sự kiện khác nhau trong một chuỗi dịch vụ đến mức độ hài lòng tổng quát của khách hàng tại hai thời điểm đo lường “nóng” và “lạnh

Võ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Khoa học & Phát triển

2013

10

Chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp và truyền miệng trong ngành hàng không nội địa Việt Nam.

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHQG HCM

2013

11

Phát triển thang đo một số khái niệm tiếp thị dựa vào khách hàng

Lê Đăng Lăng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên

2014

12

Does psychological capital drive the effort of marketers?

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2014

13

Mối quan hệ giữa cá thành phần giá trị thương hiệu vàng: Nghiên cứu trường hợp SJC

Lê Đăng Lăng

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2014

14

Một số yếu tố chính tác động vào kiến thức thu nhận của sinh viên khối ngành Kinh tế tại Trường ĐH An giang

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Khoa học, ĐH Mở TP.HCM

2014

15

Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Nghiên cứu và vận dụng tại DakNong

Lê Đăng Lăng

Tập san KHCN, Sở kHCN ĐakNong

2014

16

Thương hiệu nhà tuyển dụng: Từ lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Trung

Tạp chí Khoa học

2014

17

Lợi ích mối quan hệ, cam kết, sự thỏa mãn và lòng trung thành: trường hợp khách hàng cá nhân tại ngân hàng TP.HCM, Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

18

Chất lượng dịch vụ trực tuyến và sự hài lòng khách hàng: Một nghiên cứu về trường hợp mua hàng trực tuyến tại Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Phát triển Kinh tế

2014

19

Những hệ lụy của Logistics đô thị và áp dụng mô hình tương hỗ Logistics trong khuôn khổ thành phố ở Châu Âu vào Việt Nam

Võ Thị Ngọc Thúy

Chuyên san Kinh tế & Kinh doanh, Tạp chí Khoa học ĐHQG HN

2014

20

Xây dựng thương hiệu thông qua tổng đài hỗ trợ khách hàng của các mạng di động

Nguyễn Minh Châu

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

2014

21

Một số nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ hàng không nội địa Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Khoa học, ĐH Mở TP.HCM

2014

22

Cải cách sở hữu sang quan hệ thị trường: Kinh nghiệm của LB Nga và bài học cho Việt Nam

Phạm Đức Chính

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

2014

23

Yếu tố tiếp nhận của hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống - giải khát: trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Trung

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2014

24

Yếu tố môi trường đến hiệu quả hoạt động của cửa hàng nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống giải khát - Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Trung

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

25

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây thông qua thương hiệu, hệ thống phân phối bán hàng và chất lượng sản phẩm

Đỗ Đức Khả

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

26

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tỉnh An Giang (Factors affecting access to format credit by small holder farmers in An Giang Province).

Phạm Đức Chính

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

27

Yếu tố chuyển giao của hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống - giải khát: trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Trung

Tạp chí Khoa học, ĐH Mở TP.HCM

2015

28

Dịch vụ ngân hàng truyền thống và trực tuyến: Loại hình nào quyết định sự hài lòng tổng quát của khách hàng

Võ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

29

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Trang

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG HCM

2015

30

Giải pháp phát triển khu, cụm CN đến tăng trưởng xanh tỉnh Long AN

Huỳnh Thanh Tú

2015

31

Mối quan hệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại lĩnh vực ăn uống - giải khát tại Việt Nam

Nguyễn Khánh Trung

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 31, Số 4 (2015) 11-20

2015

32

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và tiêu dùng trái cây tại siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Đức Khả

Tạp chí Phát triển khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,

2015

33

Khách hàng Việt quan tâm đến lợi ích kinh tế hay giá trị tinh thần từ các dịch vụ cho thuê bao di động

Võ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Khoa học, ĐH Thương mại Hà Nội

2016

34

SERVSEXP: thang đo trải nghiệm dịch vụ đào tạo Đại học

Võ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ĐH Kinh tế quốc dân

2016

35

Hình ảnh thương hiệu dịch vụ: Những tương đồng/khác biệt với thương hiệu sản phẩm và nghiên cứu định tính trường hợp dịch vụ đào tạo

Võ Thị Ngọc Thúy

Tạp chí Phát triển khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh,

2016

36

Đo lường sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công: nghiên cứu thực tế tại Long Xuyên, An Giang.

Phạm Đức chính

Kinh tế đối ngoại.

2015

37

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và tiêu dùng trái cây của người tiêu dùng tại các siêu thị ở TP HCM

Đỗ Đức Khả

Phát triển Khoa học và Công nghệ

2015

Tổng truy cập: 856,264