Danh mục đề tài NCKH sinh viên đang thực hiện năm học 2017 - 2018


STT

Tên đề tài

Số lượng SV

Thông tin Nhóm sinh viên

Thông tin Cán bộ hướng dẫn

Họ tên

MSSV

Họ tên

Đơn vị

1

Quản trị rủi ro doanh nghiệp bằng công cụ phái sinh

4

Kim Tuyết Nhung

K164072321

Th.S. Nguyễn Đình Thiên

Trung tâm nghiên cứu kinh tế-tài chính

Nguyễn Lê Toàn Thắng

K164040556

Lê Ngọc Huyền Vy

K154040411

Nguyễn Thị Phúc

K154040791

2

Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5

Phạm Như Ngọc

K154070716

Th.S. Võ Thị Ngọc Trinh

Khoa Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

K154070623

Vũ Duy Phương Trinh

K154070733

Cao Trương Tường Vy

K154070737

La Thị Như Ý

K154070740

3

Nghiên cứu mối quan hệ giữa động lực với kết quả học tập của sinh viên đại học Kinh tế - Luật

5

Trần Hoàng Bảo Thu

K154070726

Th.S. Nguyễn Thị Bình Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

Vũ Thị Hà My

K145031819

Trần Thị Thu Thảo

K154070725

Lê Thị Thủy Tiên

K154070730

Nguyễn Kiều Ngân

K154040433

4

Khảo sát mức độ cảm thụ TVC của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh đối với ngành hàng FMCG

3

Ngô Hoàng Viễn

K154070736

Th.S. Nguyễn Khánh Trung

Khoa Quản trị kinh doanh

Cù Ngọc Phương Nghi

K154070715

Lê Nhật Nguyên

K154070717

5

Ảnh hưởng của dịch vụ thẻ thành viên đến hành vi tiêu dùng của sinh viên

3

Tạ Hà Bảo Trân

K154101044

Th.S. Nguyễn Thị Kim Oanh

Khoa Quản trị kinh doanh

Nguyễn Minh Nguyệt

K154101017

Trần Thị Ty

K154101051

6

Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn quán cà phê của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

4

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

K154070603

Th.S. Võ Thị Ngọc Trinh

Khoa Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thành Đạt

K154070618

Nguyễn Thị Ánh Phương

K154101023

Nguyễn Thị Phương Duy

K164101381

7

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên và giải pháp khởi nghiệp hiệu quả

5

Nguyễn Thị Thảo Uyên

K164101495

Th.S. Trần Thị Ý Nhi

Khoa Quản trị kinh doanh

Tạ Thị Thu Hà

K164072300

Lê Lâm Thanh Mai

K164070899

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

K164072330

Trần Thị Diễm

K164032139

8

Nghiên cứu về mức độ sẵn lòng chi trả cho việc học Tiếng Anh của sinh viên ở địa bàn Thủ Đức

5

Đỗ Duy Tiến

K164101490

Th.S. Trần Thị Ý Nhi

Khoa Quản trị kinh doanh

Hồ Quốc Hưng

K164101473

Nguyễn Thành Công

K164101462

Nguyễn Công Đăng

K164101465

Nguyễn Ngọc Thuý Vy

K164101499

9

Mức độ nhận thức của doanh nghiệp về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại TP.Hồ Chí Minh

5

Nguyễn Hải Đăng

K154070703

TS. Lê Hoành Sử

Khoa Hệ thống Thông tin

Dương Minh Hùng

K154070707

Nguyễn Thị Hồng Linh

K154070711

Võ Đặng Hồng Ngân

K154070714

Vũ Duy Phương Trinh

K154070733
Tổng truy cập: 521,155

42,475