Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đang thực hiện

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐANG THỰC HIỆN

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

1

Ứng dụng mô hình Tetraclasse để đo lường tác động của các yếu tố dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng của ngân hàng tại TP.HCM

 Võ Thị Ngọc Thúy

2016

 Tổng truy cập: 521,261

42,581