Danh sách giải thưởng NCKH sinh viên từ tháng 7/2016 - tháng 6/2017

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TỪ THÁNG 7/2016 - THÁNG 6/2017 

TT

Sản phẩm của đề tài/ dự án

Tên bằng/ giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

Ghi chú

1

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo chất lượng cao ở trường Đại học Kinh tế-Luật

Giải nhì

2017

2

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Tham gia xét giải thưởng nhà khoa học trẻ năm học 2016-2017
"Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ xe đưa rước học sinh tại khu vực Thủ Đức"

Giải khuyến khích

Trường ĐH Kinh tế- Luật

04/2017

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua laptop của sinh viên tại TP. HCM

Hoàn thành cấp Khoa
Tổng truy cập: 521,200

42,520