Đối tác

Trường Đại học Kinh tế - Luật trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng nhà trường trong thời gian qua
    LOGO  ĐƠN VỊ
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Hoa Sen Group

- Tài trợ trang thiết bị nội thất Phòng học Hoa Sen
- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank Sài Gòn

- Tài trợ phần mềm quản lý
- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 

   Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP (PVFCCo)

- Tài trợ chương trình Tư vấn tuyển sinh Đại học từ năm 2012
   Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - Sacombank

- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Ngân hàng TMCP Kiên Long – Kiên Long Bank

- Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Tổng công ty nước giải khát và bia rượu Sài Gòn

- Tài trợ vàng Hội thảo khoa học quốc tế về Toán học và ứng dụng năm 2013
   Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc – ACCA Việt Nam

- Tài trợ cho các hoạt động học thuật của sinh viên như: WAPA challenging, Đường đến thành công,...
- Tài trợ khóa học cho sinh viên và giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán
Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Hiệp hội kế toán công chức Úc – CPA

- Tài trợ cho các hoạt động học thuật của sinh viên như: WAPA challenging, Đường đến thành công,...
- Tài trợ khóa học cho sinh viên và giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán

Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Trung tâm thông tin di động khu vực II - Chi nhánh Tp.HCM 2

- Tài trợ Quỹ học bổng Thủ khoa - Á khóa
- Tài trợ Hội thảo khoa học quốc tế Toán học năm 2011
   Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam

Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm
   Ngân hàng TMCP Á châu - ACB

Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Công ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM - HSC

Tài trợ chương trình Sàn giao dịch chứng khoán ảo UEL - FESE 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

  Công ty Cổ phần KD - DV Golf Long Thành

Tài trợ Quỹ học bổng đồng hành vượt khó 
- Tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên
- Hỗ trợ báo cáo viên chuyên đề hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm

   Tổng Công ty Xây dựng số 1

Tài trợ Hội thi học thuật "Sinh viên ứng dụng Thống kê và Kinh tế lượng trong phân tích kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh"


Tổng truy cập: 521,151

42,471