Hội thảo đã thực hiện năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

   KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ THỰC HIỆN

TỪ THÁNG 7/2016 - THÁNG 6/2017   

                                                                                                           

TT

CẤP

THÔNG TIN HỘI NGHỊ/HỘI THẢO

CHUYÊN NGÀNH

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

SỐ LƯỢNG BÁO CÁO

TÊN

THỜI GIAN TỔ CHỨC

1

Hội thảo khoa học quốc tế

Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP

30/9/2016

Kinh tế- Quản trị

Trường ĐH Kinh tế- Luật
Trường ĐH Ngân Hàng
Trường ĐH Nha Trang

16 báo cáo  (có 71 bài viết)Tổng truy cập: 536,744

40,269