Lời giới thiệu

    Sự phát triển của công nghệ số đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế nói chung, đối với lĩnh vực Quản trị kinh doanh nói riêng.  Những biến đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh số với sự thâm nhập của AI, IoT, máy học, AR và VR… đã tạo ra những thách thức chưa từng thấy trong hoạt động quản trị kinh doanh và đòi hỏi các nhà nghiên cứu cũng như giới hoạt động thực tiễn phải tìm ra những cách làm và những chủ đề nghiên cứu mới.

 

   Nhằm thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế số giữa giảng viên và các nhà nghiên cứu tại các trường, viện, cơ sở đào tạo khối kinh tế tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp cùng Trường Đại học Thương Mại tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số”. Các bài viết vượt qua vòng phản biện sẽ được đăng trong kỷ yếu hội thảo có chỉ số xuất bản ISBN. 

 

    Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.  Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các doanh nhân, các nghiên cứu sinh và các học viên viết bài và tham dự Hội thảo.Tổng truy cập: 521,286

42,606