Quy định về hoạt động nghiên cứu Khoa học Sinh viên

Xem chi tiết quy định về hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên tại trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại file đính kèm.

Công văn triển khai chương trình năm 2016Quy định về Nghiên cứu khoa học sinh viênTổng truy cập: 521,294

42,614