Danh sách sách chuyên khảo xuất bản từ tháng 7/2016 - tháng 6/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

DANH SÁCH SÁCH CHUYÊN KHẢO XUẤT BẢN TỪ THÁNG 7/2016 - THÁNG 6/2017

TT

Tên sách

Tên nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tên tác giả

Tên đồng tác giả  (nếu có)

I. Nhà xuất bản ngoài nước

1

Rôles des moments de l’expérience de service dans la satisfaction

Presse Académiques Francophones Eds 978-3-8416-4164-9

15/09/2016

Võ Thị Ngọc Thúy

 

II. Nhà xuất bản trong nước

1

Marketing dịch vụ

Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

15/09/2016

Võ Thị Ngọc Thúy

 
Tổng truy cập: 521,176

42,496