HỘI THẢO KHOA HỌC “Những tư tưởng kinh tế quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP"


THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ, QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG KHI VIỆT NAM THAM GIA AEC VÀ TPP


 
Kính gửi: CÁN BỘ GIẢNG VIÊN - CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Năm 2015, Việt Nam là thành viên chính thức trong Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (AEC) và sẽ thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào đầu năm 2016. Hội nhập kinh tế quốc tế vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với đất nước đang trong bối cảnh cải cách toàn diện. Do vậy, Hội nhập trong đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn phải đi tiên phong và đi sâu từng bước vững chắc để đảm bảo cho cải cách thắng lợi. Chính vì vậy, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Nha Trang phối hợp cùng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP”.

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH HỘI THẢO
 • Thời gian: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016.
 • Địa điểm: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 36 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP.HCM.
2. CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
 • Các lý thuyết Kinh tế, Quản trị mới và khả năng ứng dụng trong các nền kinh tế đang chuyển đổi;
 • Những mô hình kinh tế và cơ sở khoa học cho việc vận dụng trong điều kiện cải cách ở Việt Nam;
 • Các xu hướng nghiên cứu mới của các Lý thuyết khoa học hành vi, Quản trị doanh nghiệp, Lựa chọn của người tiêu dùng và khả năng vận dụng thích ứng với thực tiễn thay đổi khi Việt Nam tham gia AEC và phê chuẩn Hiệp ước TPP.
3. YÊU CẦU VÀ THỂ LỆ GỬI BÀI THAM LUẬN:
 • Bài tham luận phải được đánh máy, sử dụng Font Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng: 1.5, định dạng Word.
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
 • Thể loại bài viết chấp nhận: Nghiên cứu khoa học (Tổng quan lý thuyết, ưu tiên những nghiên cứu có kiểm định mô hình), hoặc Nghiên cứu tình huống cụ thể.
 • Bố cục bài tham luận:

Bài tham luận gửi về Hội thảo gồm hai phần: (1) Giới thiệu về tác giả, (2) Nội dung nghiên cứu.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ: Tên tác giả, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email.

PHẦN 2: BÀI VIẾT HỘI THẢO BAO GỒM:

1. Tên đề tài, Tóm tắt bài viết, Từ khóa

2. Nội dung bài viết: Nội dung nghiên cứu, Tài liệu tham khảo, Các bảng biểu, hình vẽ và Phụ lục (nếu có).

3. Một số quy định khác:
 • Tên đề tài không quá 25 từ;
 • Phần tóm tắt không quá 250 từ (tóm tắt vấn đề nghiên cứu đặt ra, phương pháp nghiên cứu, kết quả & đóng góp của nghiên cứu), từ khóa không quá 5 từ;
 • Các nội dung và kết quả nghiên cứu;
 • Cách trình bày Tài liệu tham khảo theo chuẩn APA
 • Phụ lục được hiển thị ở một trang mới, tiếp theo trang hình, biểu đồ. Nếu nhiều phụ lục thì đánh theo chữ cái (phụ lục A, phụ lục B).

Đặt tên file để gửi về hội thảo:

Bài viết gửi Hội thảo sẽ được phản biện kín bởi hai nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực, đang làm nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài. Bài viết được Ban biên tập chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Các tham luận trong Hội thảo được Hội đồng khoa học bình chọn xuất sắc sẽ được biên tập và giới thiệu cho các Tạp chí chuyên ngành.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ:

(1)  Viện Công nghệ Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh

 • Bà Trần Thị Mỹ Hạnh
 • Điện thoại: (08) 39143954, (08) 38211706, 0984138956.
 • E-Mail: hanhttm@buh.edu.vn
 • Website: ….
      (2)  Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế-Luật
 • ThS. Nguyễn Thị Bình Minh
 • Số điện thoại: (08) 372445517, hoặc (08) 372 44555 - Số nội bộ 6461
 • Hoặc trực tiếp gửi về hộp thư: khoaqtkd@uel.edu.vn
 • Những thông tin đầy đủ, chi tiết về Hội thảo được đăng trên website của Khoa Quản trị kinh doanh: http://managementmarketing-confrence.uel.edu.vn

Hạn chót gửi bài tham luận: 30/06/2016

Trân trọng cảm ơn.!.           

BAN TỔ CHỨC                           


Tổng truy cập: 856,199