Hệ thống tư vấn và hỗ trợ học tập sinh viên

HỆ THỐNG TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

STT

KÊNH TƯ VẤN HỖ TRỢ

NỘI DUNG HỖ TRỢ

1

Hỗ trợ chính thức từ phía nhà trường:

Thông qua các phương tiện như: website, sổ tay sinh viên, diễn đàn sinh viên

Cung cấp những thông tin chính thức không chỉ cho sinh viên mà còn cả những ai quan tâm về ngành học, khóa học, chương trình đào tạo, đánh giá sinh viên, cơ hội lấy tín chỉ để học vượt, học cải thiện, học song bằng, cơ hội học lên cao hơn, cơ hội việc làm.

Thông qua các công cụ như: website, Số tay sinh viên, Qui chế học vụ, diễn đàn trực tuyến, tuần học công dân đầu khóa..

2

Hỗ trợ chính thức từ các Phòng chức năng:

Thông qua Phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Quản lý khoa học, Thư viện, Công tác sinh viên, Tổ chức đoàn hội,

Cung cấp những thông tin chi tiết cho sinh viên về ngành học, các phương pháp có thể đạt được những mong muốn ấy, các điều kiện học tập, cũng như cách khắc phục khó khăn để đạt được kết quả mong đợi.

Cơ hội sinh viên có thể tìm kiếm học bổng, tài trợ.

Thông tin về khiếu nại, điều kiện học vượt, điều kiện tốt nghiệp, và tốt nghiệp trước thời hạn, bảo lưu học tập, chuyển cơ sở đào tạo.

Hướng dẫn sinh viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, cũng như cách tìm kiếm tài liệu chuyên sâu phục vụ nghiên cứu.

Tư vấn đánh giá rèn luyện cá nhân trong suốt thời kỳ học tập

3

Hỗ trợ chính thức từ cố vấn học tập:

Những giảng viên của Khoa được phân công cố vấn cho từng lớp học

Cung cấp những thông tin chuyên sâu về ngành học và các môn học.

Giúp sinh viên có lựa chọn đúng về môn học phù hợp, lợi ích của từng môn học, cũng như bằng cách nào để đạt được kết quả cao trong đánh giá môn học, khóa học.

Tư vấn sinh viên lựa chọn hướng nghiên cứu chuyên sâu đi vào chuyên ngành, gắn với lựa chọn ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

Hướng dẫn sinh viên cùng tham gia làm nghiên cứu khoa học và tham gia vào các hoạt động học thuật gắn với nghề nghiệp tương lai.

4

Hỗ trợ phi chính thức từ các tổ chức học thuật sinh viên:

Gắn với việc tổ chức các câu lạc bộ học thuật, diễn đàn học thuật

Các câu lạc bộ: Nhà Quản trị tiềm năng (GPA), Câu lạc bộ Marketing là sân chơi cho sinh viên không chỉ trong ngành mà còn từ những ngành khác tham gia vào các hoạt động học thuật trong kinh doanh.

Kết nối sinh viên với các nhà quản trị thành đạt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập từ thực tế cuộc sống.

Giúp sinh viên gắn kết lý thuyết đã học vào thực tế, phát triển các ý tưởng sáng tạo và khả năng vận hành vào công việc, nghề nghiệp.

Giúp sinh viên có bản lĩnh nghề nghiệp, có thể tự lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

5

Hỗ trợ phi chính thức:

quan hệ với doanh nghiệp và hội cựu sinh viên

Các cuộc gặp gỡ với chủ doanh nghiệp, cựu sinh viên để sinh viên hiểu rõ hơn về nghề nghiệp trong thực tế.

Sinh viên có cơ hội thích ứng, tìm kiếm được việc làm phù hợp.

Sinh viên tự hoàn thiện bản thân trong các giao tiếp xã hội, giao tiếp nghề nghiệp, giao tiếp bằng ngoại ngữ..Tổng truy cập: 521,108

42,428