Quyết định về việc giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Khoa Quản trị kinh doanh xin thông báo Quyết định số: 1127 /QĐ/ĐHKTL-SĐH&QLKH của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật về việc giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016.
Chi tiết xem file đính kèm.
quyet dinh giao de tai 2016.pdf


Tổng truy cập: 521,311

42,631