THÔNG BÁO VỀ MỞ KHÓA ĐÀO TẠO: Thiết kế nghiên cứu và lựa chọn mô hình xử lý số liệu trong kinh doanh

Kính gửi: Qúy Thầy,Cô
      Khoa Quản trị kinh doanh kết hợp với giảng viên Khoa Quản lý công nghiệp trường Đại học Bách Khoa, TP.HCM mở Khóa đào tạo: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG KINH DOANH.
       Kính mời quý Thầy,Cô có nhu cầu tham gia Khóa học đăng ký tại văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh. Qúy Thầy,Cô trong trường Đại học Kinh tế- Luật tham gia Khóa học được giảm 50% học phí toàn Khóa .
       Thông tin chi tiết về Khóa học quý Thầy, Cô xem Tải file đính kèm tại đây

        Trân trọng./. 


Tổng truy cập: 856,306