Danh sách bài báo khoa học xuất bản trên tạp chí chuyên ngành từ tháng 7/2016 - tháng 6/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

TỪ THÁNG 7/2016 - THÁNG 6/2017

TT

Năm

Thông tin tạp chí

Tên bài báo

Tên các tác giả

Thuộc lĩnh vực

ISSN

Tên tạp chí

Vol, No, pp

I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc Scopus

1

2016

International Review on Public and Nonprofit Marketing

DOI:10.1007/s12208-016-0171-x, p. 1-35. ISSN 1984 (Print) 1865-1992 (Online)

Impact of direct and indirect service experience to service brand image

Võ Thị Ngọc Thúy
Hoàng Đoàn Phương Thảo

Marketing

1859-0012

II. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)

1

2016

Công nghệ ngân hàng

Số 129, trang 92-105

Sự dụng hiệu quả nguồn nhân lực - yếu tố then chốt tạo lợi thế thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Phạm Đức Chính

ISSN-1859-3682

2

2017

Kinh tế đối ngoại

Số 92, trang 39-54

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng báo điện tử: nghiên cứu trưởng hợp "Tuổi trẻ online"

Phạm Đức Chính

ISSN-1859-4050

3

2016

Kinh tế & Phát triển

Số đặc biệt T11/2016

Chất lượng dịch vụ cung ứng, giá, chiết khấu và sự hài lòng của khách hàng công nghiệp: nghiên cứu so sánh nhà thầu và đại lý

Võ Thị Ngọc Thúy

1859-0012

4

2016

Kinh tế & Phát triển

(231) T9/2016

Tác động trực tiếp và gián tiếp của chất lượng dịch vụ của ngân hàng truyền thống và trực tuyến đến sự hài lòng của khách hàng

Võ Thị Ngọc Thúy

1859-0012

5

2016

Tạp chí phát triển KH&CN

Tập 19, số Q2- 2016

Hình ảnh thương hiệu dịch vụ: Những tương đồng/khác biệt với thương hiệu sản phẩm và nghiên cứu định tính trường hợp dịch vụ đào tạo

Võ Thị Ngọc Thúy

1859-0128

6

2016

Tạp chí khoa học thương mại

Năm thứ 15-số 98, 10/2016

Tin tưởng, gắn kết và rủi ro cảm nhận: tâm lý nào sẽ quyết định cam kết của khách hàng với thương hiệu?

Võ Thị Ngọc Thúy

1859-3666

7

2016

Tạp chí công thương

Số 9, T9/2016

Nghiên cứu về thái độ của người tiêu dùng Việt Nam đối với rau hữu cơ

Võ Thị Ngọc Thúy

0866-7756

8

2016

Kinh tế Chấu Á-Thái Bình Dương

Số cuối T8/2016

Xác định những yếu tố điều kiện và động lực dẫn đến thúc giục mua hàng ngầu hững tại các siêu thị mẹ và bé

Võ Thị Ngọc Thúy

0868-3808

9

2016

Tạp chí khoa học (ĐH Mở TP. HCM)

Số 50(5), T9/2016

Hình ảnh thương hiệu trường Đại học trong tâm trí người học

Võ Thị Ngọc Thúy

1859-3453

10

2017

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Số 236, T2/2017

Thời điểm xuất hiện các tình tiết trong một phim quảng cáo: những tác động đến cảm xúc và thái độ về quảng cáo theo thời gian

Võ Thị Ngọc Thúy

1859-0012

11

2017

Tạp chí khoa học thương mại

Năm thứ 16 - số 102, T2/2017

Tác động của các yếu tố dịch vụ logistics đến sự hài lòng khách hàng: nghiên cứu so sánh doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam

Võ Thị Ngọc Thúy

1859-3666

12

2016

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Thg8-16

Đổi mới “mở” trong doanh nghiệp, chiến lược quan trọng trong thờik ý hội nhập: tổng quan lý thuyết và nghiên cứu tình huống

Võ Thị Ngọc Thúy

2588-1108

13

2016

Chuyên san Kinh tế & Kinh doanh, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội

Số T12/2016

Ảnh hưởng của nhãn mác thực phẩm an toàn đến hành vi khách hàng với sản phẩm của nhãn hàng riêng

Võ Thị Ngọc Thúy

 

0866-8612

14

2017

Tạp chí khoa học - Đại học Huế

Tập 126, số 5A (2017)

Tác động của trải nghiệm dịch vụ đến hành vi sau sử dụng: trường hợp dịch vụ xe khách đường dài

Võ Thị Ngọc Thúy

 

1859-1388

15

2017

Tạp chí khoa học - Đại học Huế

Tập 126, số 5A (2017)

Tác động của các yếu tố nguồn lực tương tác của tổ chức và hành vi hướng tới khách hàng của nhân viên đến hành vi tham gia của khách hàng vào dịch vụ ngân hàng

Võ Thị Ngọc Thúy

 

1859-1388

16

2016

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Số 12B, 2016

Vai trò của các nhà cung ứng dịch vụ logistics trong quan hệ cạnh tranh cùng phát triển

Võ Thị Ngọc Thúy

 

2588-1108

17

2017

Tạp chí Du lịch

Số T6/2017

Phân khúc du khách nội địa đến các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Võ Thị Ngọc Thúy

 

0866-7373

18

9/2016

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

Số 172, Trang 14 – 19

Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Huế - tiếp cận bằng nghiên cứu định tính

Dương Bá Vũ Thi & Nguyễn Khánh Trung

 

1859-011X

19

2016

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

tập 19, Q4-2016

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử


Nguyễn Thị Bình Minh

 

1859-0128

20

2016

Tạp chí Phát triển KH&CN

tập 19, Q4-2016

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ người mua trong thị trường thương mại điện tử

ThS. Nguyễn Hoàng Diễm Hương

 

 

21

5/2017

Tạp chí Kinh tế & phát triển

Số 239, Tr29-36

Thuyết lây lan: Từ văn hóa tổ chức và lãnh đạo đến hành vi của nhân viên với tổ chức và thái độ với khách hàng

TS Võ Thị Ngọc Thúy, Mai Thu Phương, Hoàng Đoàn Phương Thảo

Quản lý

 1859-0012

22

tháng 4 năm 2016

Nghiên cứu Tài chính - Marketing

số 33

Giải pháp phát triển Khu, Cụm công nghiệp xanh tỉnh Long An

Huỳnh Thanh Tú
Nguyễn Minh Thoại

Kinh tế - Xã hội

 

23

tháng 9 năm 2016

Kinh tế và Dự báo

số 23

Mô hình đánh giá phát triển Khu, Cụm công nghiệp tỉnh Long An

Huỳnh Thanh Tú
Đỗ Đức Khả

Kinh tế - Xã hội

 

24

tháng 8 năm 2016

Kinh tế và Dự báo

số 20

Phát triển Kinh tế - Xã hội theo hướng xanh

Huỳnh Thanh Tú
Đỗ Đức Khả

Kinh tế - Xã hội

 

24

tháng 12 năm 2016

Kinh tế và Dự báo

số 30

Đánh giá tác động của Khu, Cụm công nghiệp xanh đến phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Long An

Huỳnh Thanh Tú

Kinh tế - Xã hội

 

26

tháng 2 năm 2017

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn

số 25

Giải pháp Tăng trưởng xanh về hiệu quả Kinh tế trong phát triển Khu, Cụm công nghiệp tỉnh Long An

Huỳnh Thanh Tú

Kinh tế - Xã hội

 

27

tháng 3 năm 2017

Tạp chí Đại học Cữu Long

số 05

Giải pháp Tăng trưởng xanh về Môi trường bền vững trong phát triển Khu, Cụm công nghiệp tỉnh Long An

Huỳnh Thanh Tú

Kinh tế - Xã hội

 

 Tổng truy cập: 856,302