Hội thi học thuật sinh viên "SINH VIÊN ỨNG DỤNG THỐNG KÊ VÀ KINH TẾ LƯỢNG TRONG KINH TẾ, TÀI CHÍNH, QUẢN TRỊ KINH DOANH" lần thứ 3 năm 2018

     Mục tiêu của Hội thi là nhằm khuyến khích sinh viên tìm tòi, sáng tạo, thực hành vận dụng các kiến thức chuyên ngành, các mô hình định lượng trong Thống kê và Kinh tế lượng để phân tích những vấn đề thực tiễn trong Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh. Thông qua Hội thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Thống kê ứng dụng và Kinh tế lượng, đồng thời, tạo ra và duy trì một sân chơi học thuật uy tín cho sinh viên, cơ hội cho sinh viên các trường giao lưu, học tập để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Chi tiết xem tại file đính kèm:Tổng truy cập: 856,259