Thông báo học bổng khởi Nghiệp "CHEER for Viet Nam Scholarship for Innovation and Creativity "

THÔNG BÁO

HỌC BỔNG KHỞI NGHIỆP CHEER for Viet Nam Scholarship for Innovation and Creativity Award

Tổ chức CHEER for Vietnam dành một số suất học bổng hỗ trợ Dự án khởi nghiệp của sinh viên UEL ( ưu tiên các dự án phục vụ công đồng hoặc có ý tưởng đột phá,hoặc có nguồn đối ứng để thực hiện dự án)

Tổng giá trị hỗ trợ: 2000 USD ( hoặc hơn tùy vào tính khả thi và tính thuyết phục của dự án).

Điều kiện ứng tuyển:

  1. Thành viên dự án hiện là sinh viên chính quy Trường ĐH Kinh tế-Luật tính đến 31/8/2018 ( có thể có thành viên khác thuộc ĐHQG HCM;)
  2. Đã từng tham gia các hoạt động hoặc dự án phục vụ công đồng;
  3. Có kết quả học tập tốt;
  4. Có phẩm chất  đạo đức tốt, có khả năng lãnh đạo và tính sáng tạo cao.

Hồ sơ gồm:

  1. Mẫu đơn đăng ký (mẫu đính kèm- Tiếng Anh)
  2. Tóm tắt Dự án ( Tiếng Anh, làm rõ các thông tin như: Tên Dự án, Mục tiêu, Mô tả, Kết quả đạt được, Tổng thời gian thực hiện,  Dự trù kinh phí cho từng hoạt động, Khó khăn, Hạn chế …);
  3. CV;
  4. Bảng điểm ;
  5. 2 thư giới thiệu;

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp bản cứng ( ghi rõ: Application to Cheer scholarship) về Phòng Quan hệ đối ngoại – Phòng 108 (Anh Tuấn) và bản mềm qua email cho Phòng Quan hệ đối ngoại ( phongqhdn@uel.edu.vn ) và Anh Tuấn ( tatuan@uel.edu.vn )

trước ngày 31/7/2018

Kết quả được công bố vào ngày 31/8/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quan hệ đối ngoại qua email : phongqhdn@uel.edu.vn
Tải mẫu đăng ký học bổng tại đây:

CHEER for Viet Nam Scholarship for Innovation and Creativity Award- Application Form.docx


Tổng truy cập: 536,696

40,221