Thông báo học bổng khởi Nghiệp "CHEER for Viet Nam Scholarship for Innovation and Creativity " (20/07/2018)

Tổ chức CHEER for Vietnam dành một số suất học bổng hỗ trợ Dự án khởi nghiệp của sinh viên UEL ( ưu tiên các dự án phục vụ công đồng hoặc có ý tưởng đột phá,hoặc có nguồn đối ứng để thực hiện dự án)...

Chương trình ROOKIE – MARKETING OF THE YEAR 2018 (26/06/2018)

Rookie Marketing là một sân chơi thực tế và rất giá trị cho các bạn Sinh viên, góp phần xây dựng lớp nhân sự mới đạt tiểu chuẩn về Kiến thức, Thái độ và Kỹ năng để làm việc cho các Doanh nghiệp ngay khi ra trường...

Tổng truy cập: 113,944

8,994