Chuỗi tập huấn kỹ năng - CLB GPA

CHUỖI TẬP HUẤN KỸ NĂNG - CLB GPA

Thực hiện theo kế hoạch phát triển thành viên của CLB GPA, từ đầu năm học 2017-2018 đến nay, các thành viên CLB GPA đã tham gia chuỗi tập huấn kỹ năng do CLB GPA tự tổ chức, qua đó trau dồi thêm kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống cho bản thân.

 

 

Chi tiết chuỗi tập huấn như sau:

- Buổi Traning Tân thành viên CLB GPA: 16/09/2017

- Tập huấn Kỹ năng mềm 2 ngày 1 đêm tại núi Bà Đen - Tây Ninh: 24/09/2017

- Buổi tập huấn ‘’Kỹ năng viết CV’’ với sự chỉ dẫn của anh chị cựu thành viên: sáng ngày 28/10/2017

- Buổi Truyền lửa, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đời thành viên CLB: chiều ngày 28/10/2017

- Buổi tập huấn Kỹ năng chuyên môn, chủ đề Digital Marketing: 04/11/2017

 

Buổi Training Tân thành viên CLB GPA.

 

Tập huấn Kỹ năng 2 ngày 1 đêm tại đỉnh núi Bà Đen - Tây Ninh.

 

 

Buổi Truyền lửa, chia sẻ kinh nghiệm cùng với các anh chị cựu thành viên và Cựu Chủ Nhiệm qua các năm của CLB GPA

 

Buổi họp mặt với các anh chị cựu thành viên hiện đang làm việc tại bộ phận Marketing, Event, Nhân sự,…


Buổi tập huấn Kỹ năng chuyên môn chủ đề Digital Marketing cùng Anh Tô Quốc Hưng, Chủ nhiệm đời thứ 3 của CLB GPA, hiện giữ chức vụ Media Manager tại Cty Time Universal Agency.

Trong tương lai gần, CLB GPA sẽ có những buổi tập huấn sâu hơn về các lĩnh vực chuyên môn và kỹ năng mềm, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho tất cả thành viên CLB GPA.

 CLB GPA