Ban Tổ Chức #Come_Home_2019#

[NƠI ĐỂ TRỞ VỀ - COME HOME 2019]
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
❌❌ BAN TỔ CHỨC ❌❌
Dựa trên sự #tự #nguyện của mỗi thành viên, các anh chị cựu sinh viên cùng nhau tham gia và hỗ trợ để chúng ta có một đêm tiệc thật sự có ý nghĩa.
Xin trân trọng và cảm ơn 💟💟💟.

Thực hiện: Khoa QTKD


Tổng truy cập: 521,269

42,589